‘Sürdürülebilirlik Algısı ve Pazarın Geleceği’ araştırması tüketicilerde sürdürülebilir ürün algısına ve bunun satın alma üzerindeki etkilerine ilişkin önemli sonuçlar ortaya koydu.


Migros, ThinkNeuro ve NielsenIQ ile birlikte ‘Sürdürülebilirlik Algısı ve Pazarın Geleceği’ konulu bir araştırma gerçekleştirerek tüketicilerin sürdürülebilirlik algısı ve sürdürülebilir ürünler almaya yönelik motivasyon ve engellerini belirledi.

Araştırma, sürdürülebilirliğin, kelime anlamına paralel olarak “devamlılık” kelimesiyle özdeşleştirildiğini, “sürdürülebilir ürün” dendiğinde, tüketicinin aklına ilk olarak “doğal içerikli, organik ürünlerin” geldiğini ortaya çıkardı. Bununla birlikte, tüketiciler sürdürülebilir ürünleri “kaliteli ve güvenilir içeriğe sahip ürünler” olarak da algılıyor.


Tüketicilerin yarısı sürdürülebilir ürünlere en fazla % 10 daha fazla ödeme yaparım diyor


Araştırmanın sonuçlarına göre, Türk tüketicisi, sürdürülebilir ürünleri premium kategorisinde görüyor. Yaygın olarak bulunmadığı düşüncesiyle de kolay ulaşılabilir olmadığını ifade ediyor. Aynı zamanda bu ürünlerin daha pahalı olduğu algısına sahip olan tüketiciler, yüksek fiyatın sürdürülebilir ürünleri satın almalarının önündeki en büyük engel olduğunu söylüyor. Yerel üreticiler tarafından üretilen ürünler ise organik ve doğal içerikli olarak lanse edilen ürünlere kıyasla tüketicilerde oluşan sürdürülebilir ürün pahalıdır algısını daha kolay kırıyor. Bununla birlikte, araştırmaya göre 2 tüketiciden 1’i sürdürülebilir ürünler için maksimum % 10 oranında daha fazla ödeyeceğini belirtiyor.


Sürdürülebilirliğin doğaya olan katkısı tüketiciye daha kısa, öz ve somut olarak aktarılmalı


Araştırmaya göre sürdürülebilirlik, genel olarak tüketicinin algısında “saygılı, hassas, dürüst, sorumlu” gibi sosyal kabullere uygun, ancak “sıkıcı” olarak algılanıyor. Bu nedenle tüketici nezdinde alışveriş için tetikleyici olan “heyecan veren, havalı” gibi kavramlarla özdeşleşmiyor. Araştırma sonuçları, sürdürülebilir ürün kullanmanın markalar tarafından daha ilgi çekici bir hale getirilmesi halinde, tüketici algısının olumlu yönde değişebileceğini gösteriyor.


Sürdürülebilirliğin gelecekten ziyade bugün için önemine dikkat çekilmesi, tüketicilerin günlük hayatlarına dokunan alanlardaki faydasına yönelik, zihninde canlandırabileceği kısa ve net mesajlar daha fazla kişiye ulaşıyor.


Kaynak: Habertürk