Promosyon Ürünleri Diğer Reklam Mecralarına Göre Çok Daha Ekonomik Bütçelere Sahiptir

Posted by gltpromosyon 05/11/2018 0 Comment(s)

Promosyon ürünleri birçok açıdan zengin dinamik yapısıyla alternatif reklam mecraları arasında özellikle son on yılda çok önemli bir yer edinmiştir. Hedef kitleye bu kadar rahat ulaşabilen, tüketicinin hayatının içinde kendine bu kadar geniş bir yer bulabilen başka bir reklam ve tanıtım mecrası bulunmamaktadır...

 

Özellikle ekonomik daralmanın yaşandığı dönemlerde, promosyon ürünleri diğer reklam mecralarına göre çok daha uygun bütçeler ile hedef kitleye ulaşma imkanı sağlamaktadır. Geleneksel reklam mecraları olan gazete dergi, TV, radyo, açık hava vb. yüksek bütçe gerektiren reklam mecraları önemini gittikçe yitirirken, alternatif bir reklam mecrası olarak ‘ promosyon ve tanıtım ürünleri’nin önemi gün geçtikçe daha da artış göstermektedir.

 

Promosyon ürünleri sektörü, 2008 yılı ekonomik krizinden sonra büyüyen ülke ekonomisine paralel şekilde, hatta daha da yüksek oranlarda büyüme performansı ortaya koymuştur. glt promosyon sektör odaklı çalışmalarıyla farklı müşteri kitlelerine hitap ederek ürün çeşitlendirmesini iyi yaparak bunu başaran firmalardan birisi olmuştur.

 

'glt' Promosyon sektörü'nde 2008 yılı ekonomik krizinden sonra büyüyen ülke ekonomisine paralel olarak daha yüksek oranlarda büyüme performansı sergilemiştir.

 

Detaylı Bilgi ve Siparişler İçin: www.glt.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Write a Comment